ข่าวประกาศทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety) ภายใต้โครงการ Renewable Energy Safety in APEC ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสรรเงินกว่า 10 ล้านบาท ให้กับกระทรวงพลังงาน และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Energy Technology for Environment Research Center : ETE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน และโครงการนำร่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากข้าวโพดเพื่อลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

วันที่ 15 มี.ค. 59 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่วันที่ 5-27 มีค. นี้ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน

อ่านต่อ ...

วันที่ 8 มี.ค. 59 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารกระทรวงพลังงาน อาทิ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราขการ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

อ่านต่อ ...

วันที่ 7 มี.ค. 59 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานการวิจัยด้านพลังงานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ในงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" ที่ตลาดริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Corn Pellet) ที่ผลิตได้จากเศษวัสดุจากข้าวโพด

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×