ข่าวประกาศทั่วไป

ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอเรื่องการลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

เทคโนโลยีการจัดการขยะอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย โดยเน้นการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นให้หมดภายในวันต่อวัน ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่เกิดการหมักและกลิ่นเหม็น ไม่ใช้พื้นที่ในการกำจัดน้อย โดยข้อดีของเทคโนโลยีนี้มีข้อดีกว่าการเผา คือ ไม่เกิดสารไดอ๊อกซิน

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประกวดโครงงานพลังงานในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558” (Energy Innovation for Green Globe 2014-2015) และค่ายเยาวชนต้นกล้าพลังงาน ระดับประเทศ รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ ...

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในนามของ สวทน.) ร่วมจัดบูธนิศทรรการเกี่ยวกับพลังงาน...

อ่านต่อ ...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสื่อ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน...

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×