ข่าวประกาศทั่วไป

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมวิทยากรตัวคูณครั้งที่ 1 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (Energy Safety) ประจำปี 2559 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

อ่านต่อ ...

วันที่ 9 ก.ย.59 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ในนามที่ปรึกษา จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาการพัฒนาเกาะสมุยสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยโปรแกรมการสะสมแต้มจากการใช้สินค้าและบริการทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมวัลลี ชั้น 2 โรงแรมสมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้สนใจจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ผู้สนใจภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ค่าฐาน และค่าเป้าหมายสำหรับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 25 จังหวัด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ค่าฐาน และค่าเป้าหมายสำหรับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือจำนวน 17 จังหวัด ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ค่าฐาน และค่าเป้าหมายสำหรับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 21 จังหวัด ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×