ข่าวประกาศทั่วไป

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน โดยได้เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Corn Pellet) ที่ผลิตได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกกำจัดโดย

อ่านต่อ ...

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน ณ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 5 ปี และ 20 ปี รวมทั้ง

อ่านต่อ ...

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง จังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 5 ปี และ 20 ปี รวมทั้งนำเสนอ

อ่านต่อ ...

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.59 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน ณ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง เพื่อนำเสนอเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 5 ปี และ 20 ปี รวมทั้งนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ

อ่านต่อ ...

วันที่ 3 ส.ค.59 นายนิตย์ธินันท์ บริรักษ์ วิศวกรอาวุโสประจำศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการผลิตชีส ณ บริษัท แดชีโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลนำไปคิดค้นระบบกวนชีสอัตโนมัติแทนการใช้แรงงานคน

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×