ข่าวประกาศทั่วไป

วันนี้ (3 ก.พ. 58) ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และ ผศ.วงกต วงศ์อภัย หัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ETE) เข้าพิธีรับมอบโล่นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 จาก รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รองคณบดีฝ่ายนโยบาย วิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ETE) เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่แด่คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี ๒๕๕๙ >>>สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙| Happy New Year 2016<<<

อ่านต่อ ...

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ETE) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Work Happiness : ความสุขในการทำงาน" ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยมีวิทยกรคือ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ จากภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. และ

อ่านต่อ ...

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

อ่านต่อ ...

วันนี้ (13 ส.ค.) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×