ข่าวประกาศทั่วไป

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

อ่านต่อ ...

วันนี้ (13 ส.ค.) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้

อ่านต่อ ...

เทคโนโลยีการจัดการขยะอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย โดยเน้นการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นให้หมดภายในวันต่อวัน ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่เกิดการหมักและกลิ่นเหม็น ไม่ใช้พื้นที่ในการกำจัดน้อย โดยข้อดีของเทคโนโลยีนี้มีข้อดีกว่าการเผา คือ ไม่เกิดสารไดอ๊อกซิน

อ่านต่อ ...

มช. และ บ.มิตซูบิชิ อิเล็กทริค ได้ตกลงลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ณ Advanced Technolgy R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Amagasaki ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ ...

ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอเรื่องการลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×