ข่าวประกาศทั่วไป

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานแด่พระอาจารย์และคณะสงฆ์ ณ วัดถ้ำดอยโตน บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สนย.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดสัมมนาผู้นำกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารเรื่องพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครูปีที่ 6 (ต้นกล้าพลังงานรุ่นที่ 10) ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.59 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ ...

วันที่ 3 ก.ค.59 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โฆษกกระทรวงพลังงาน และ น.ส.ชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สนพ. พร้อมด้วยผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) และเจ้าหน้าที่ ETE ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในระดับชุมชน (Community ESCO Fund) ที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง อ.เมือง จ.ยะลา

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานในจังหวัด และการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยได้ดำเนินการจัดสัมมนาจำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่

อ่านต่อ ...

วันที่ 2 มิ.ย.59 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) และสรรพสามิต จังหวัดลำปาง กรมสรรพสามิต จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ “ปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นสุราชุมชนในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×