ข่าวประกาศทั่วไป

“ข้าวโพดแม่แจ่ม” รายงานสรุปผลโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการชีวมวลเหลือใช้จากการปลูกและแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE)

อ่านต่อ ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety) ภายใต้โครงการ Renewable Energy Safety in APEC ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสรรเงินกว่า 10 ล้านบาท ให้กับกระทรวงพลังงาน และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Energy Technology for Environment Research Center : ETE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน และโครงการนำร่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากข้าวโพดเพื่อลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

วันที่ 15 มี.ค. 59 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่วันที่ 5-27 มีค. นี้ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน

อ่านต่อ ...

วันที่ 8 มี.ค. 59 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารกระทรวงพลังงาน อาทิ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราขการ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×