ข่าวประกาศทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 28 โรงเรียน ภายใต้...

อ่านต่อ ...

วันที่ 9 พ.ย.59 คุณสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนเป้าหมายจากทั้งหมด 32 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุน...

อ่านต่อ ...

เมื่อวันที่ 16 พย. 59 ที่ผ่านมา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ETE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ชุมชนต้นแบบด้านการผลิตพลังงาน 21 ชุมชน ทั่วประเทศ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชุมชนที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ รวมมูลค่าเงินสนับสนุนกว่า 21 ล้านบาท สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เทียบเท่ากับ 900 กิโลวัตต์

อ่านต่อ ...

วันที่ 22 พ.ย.59 กระทรวงพลังงาน จัดพิธีเปิดค่ายเยาวชนต้นกล้าพลังงาน ระดับประเทศ รุ่นที่ 10 และการประกวดโครงงานด้านพลังงานในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 (Energy Innovation for Green Globe 2016)” พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการ “1 ทศวรรษ ต้นกล้าพลังงาน” ฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน และ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ ...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 2 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (Energy Safety) ประจำปี 2559 วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×